Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
指关 指出 指北 指南 指印 指导 指引 指挥 指控 指正 指环 指甲 指画 指示 指纹 指诊 指靠
指出
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 指出
[zhi3 chu1] () اثر;اشاره;بېرېده;بېلګه;پیلامه;ټکۍ;څرښه;څرک;دراوی;دلالت;رکښه;زونګه;زيګنال;سيګنل;علامت;علامه;قرينه;نښانه;نښاني;نښه;نشانه;نشاني;ښودنه;البشاکه;درک;نښه More…