Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
指关 指出 指北 指南 指印 指导 指引 指挥 指控 指正 指环 指甲 指画 指示 指纹 指诊 指靠
指示代 指示符
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhi3 shi4 dai4 ci2] (ボ迭) (ګر);اشارى صفت يا اشارى ضمير;ثابتوونكى;مدلل;بوغول;همهغه، هم هغه;دا
[zhi3 shi4 fu2] (ボ才) انديکاتور;بونډه ګوته;بينا;پال بين;پال کتونکی;پالګر;څرګندوی;ځری;دفتر;ستن;شاخص;شينغټه ګوته;کرمه;کنځه;کنزه ګوته;کوکۍ ګوته;لاکو;لاکولکړه;نمود;نمودار