Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
指关 指出 指北 指南 指印 指导 指引 指挥 指控 指正 指环 指甲 指画 指示 指纹 指诊 指靠
selected terms: 21

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhi1 guan1 jie2] (闽竊) بند;دسخوندريا خوګ پښه;دګوتې بند;شخڼه
2. 指出
[zhi3 chu1] () اثر;اشاره;بېرېده;بېلګه;پیلامه;ټکۍ;څرښه;څرک;دراوی;دلالت;رکښه;زونګه;زيګنال;سيګنل;علامت;علامه;قرينه;نښانه;نښاني;نښه;نشانه;نشاني;ښودنه;البشاکه;درک;نښه More…
3. 指北针
[zhi3 bei3 zhen1] (皐) پوصوله;قبله نما;قطب نما;(پركار);احاطه كول;اودي;بريد;بنفش;پرکار;پلنتوب;ترړه;ترسره کول;تمامول;ټك;چاپېرول;چاپېرېدل;دايره جوړول;دسيسه جوړول;رسېدل;سر ته More…
4. 指南针
[zhi3 nan2 zhen1] (玭皐) پوصوله;قبله نما;قطب نما;(پركار);احاطه كول;اودي;بريد;بنفش;پرکار;پلنتوب;ترړه;ترسره کول;تمامول;ټك;چاپېرول;چاپېرېدل;دايره جوړول;دسيسه جوړول;رسېدل;سر ته More…
5. 指印
[zhi3 yin4] () دګوتى نښانه;دګوتى نښه;ګوته لګول ◊ [zhi3 yin4] () دګوتى نښانه;دګوتى نښه;ګوته لګول
6. 指导路线
[zhi3 dao3 lu4 xian4] (旧隔絬) تګلاره;تلن لار;تلنلار;خط مشى;خط مشي;کړنلاره
7. 指引
[zhi3 yin3] (ま) (جمع);(كرافيت);افسار;اکوړی;اوسار;برابرول;بريد کول;په سرپو پوښل;په سرپوكى نيول;ترسېرى;تومبوزکی;تيمبوزک;جلب;چره;چلول;خوله ور ته کول;دپنسل سياهى;دنګله;ډاډ ورکول;راوستل;رهنمايي More…
8. 指挥员
[zhi3 hui1 yuan2] (揣) اّمر;اولوالامر;بولندوی;جګړن;سرکرده;عسكرې كوماندان يا مشر;قوماندان;قومندان;كوماندان;کنډکمشر;لارښوونكى;لېږدېدونکی;ټولمشر;کماندر;ملکي;قوماندان – بولندوى
9. 指挥官
[zhi3 hui1 guan1] (揣﹛) اّمر;اولوالامر;بولندوی;جګړن;سرکرده;عسكرې كوماندان يا مشر;قوماندان;قومندان;كوماندان;کنډکمشر;لارښوونكى;لېږدېدونکی;ټولمشر;کماندر;ملکي;قوماندان – بولندوى
10. 指挥棒
[zhi3 hui1 bang4] (揣次) (لكه داركسټرا لارښوونكى);(لكه دامنيې ديو ليسانو);ترېړ;دبی;دلاس لرګى;سوټى;كوتك;کوتک;متار;ډانډی;لوړکی;عصا;لوړ
11. 指控人
[zhi3 kong4 ren2] (北) شوپيانی
12. 指正
[zhi3 zheng4] (タ) انتقاد كول;خو نیول;سانسورول;عيب نيول;كره او نا كره څرګندول;ګوته نيول;ګوته ور ته نيول;کره کول;ټقول;دودول;تنقيد;غندل;تقبيحول;نکته ګيري;نيوكه كول
13. 指环
[zhi3 huan2] (吏) غورغۍ;ګتمۍ;ګړدۍ;(په ځينى لوبوكى);(لكه دلوچكوخلكو);احاطه;اکليل;الغه;اواز;آواز;برغولى;بنګېدل;بڼېدل;بوس;بونېدل;بوڼېدل;بيابيا ويل;په غړږلګيدنه;تاج;ترړې وهل;ترغوږ More…
14. 指甲
[zhi1 jia5] (ヒ) نوك
15. 指画
[zhi3 hua4] (礶) اثنا;اشاره كول;اصلي موضوع;اعشاريه;آن;انځور کښنه;اند;اوبه پټول;باټول;پند;په يوه ځل;پوړ;پوړۍ;پيزۍ;تړونۍ;تمام;توصيه;تېره کول;تېرول;تيره كول;ټاكلي وخت;ټكى ايښودل;ټكي;ټکى;ټکی;ټکي More…
16. 指示代词
[zhi3 shi4 dai4 ci2] (ボ迭) (ګر);اشارى صفت يا اشارى ضمير;ثابتوونكى;مدلل;بوغول;همهغه، هم هغه;دا
17. 指示符
[zhi3 shi4 fu2] (ボ才) انديکاتور;بونډه ګوته;بينا;پال بين;پال کتونکی;پالګر;څرګندوی;ځری;دفتر;ستن;شاخص;شينغټه ګوته;کرمه;کنځه;کنزه ګوته;کوکۍ ګوته;لاکو;لاکولکړه;نمود;نمودار
18. 指纹
[zhi3 wen2] () دګوتى نښانه;دګوتى نښه;ګوته لګول ◊ [zhi3 wen2] () دګوتى نښانه;دګوتى نښه;ګوته لګول
19. 指纹学
[zhi3 wen2 xue2] (厩) ټايپ
20. 指诊
[zhi3 zhen3] (禘) ( په موسيقي كې );( لكه لاس يوګوته څه شى ته );(نښه);اشاره كول;اغېزه كول;بلودنه;بلېسول;پرې لګېدل;ترنګونه;تماس;ټپ;ټوټه;ټېل وهل;چښل;حس;خواخوږي;خوړل;درول;درېدل;رسېدل;سپك More…