Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
按兵 按手 按摩 按时 按步 按比 按照 按立 按钮 按键
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[an4] () فټ نوټ;پاورقي;پايليک;پزړی;تاويل;تبصره;تفسير;حاشيه;څيری;خج;دې;رقعه;ستا;ګړز;ګونکر;کاږل;کښېوتی;کلمه;کوښل;کويښل;لحن;لغت;لفظ;لمنليک;لنډ ليک;لهجه;لوټ;نوټ;يادداښت;يادداښت نخښه More…
[an4 bing3 bu4 dong4] (ぃ笆) ځان ته ساتل
3. 按手礼
[an4 shou3 li3] (も搂) هغه مراسم چه په هغه كې يو عيسوى ملامقرريږى
4. 按摩
[an4 mo2] (集) بلودل;بلوره;ټاکور;چاپي;چاپي كول;چاپي کول;سروول;سرويل;كښيكښنه;کېښکل;کيمنډل;مالش;مساژ;مساژ ور کول;څرښه;تبنه;تبل;تب;کښېکښنه;بلوسل;کښېکښل;منډل ◊ [an4 mo2] (集) More…
5. 按时的
[an4 shi2 de5] () پر ځای;په وخت برابر په موقع;مناسب;وړ;په ځاى;په موقع;په وخت
6. 按步就班
[an4 bu4 jiu4 ban1] (˙碞痁) عالمانه;منتظماً;مرتباً;منظم;مسلسل;منتظم
7. 按比例
[an4 bi3 li4] (ゑㄒ) دتناسب وړ;متناسب;متناظر;نسبتي;معتدل
8. 按照字面
[an4 zhao4 zi4 mian4] (酚) چاربيته;تولان;جوګ;په صحيح توګه;په لفظى ډول;تحت اللفظ;ټکي په ټکي;جهان افروز;خالصه;سيوری;د څا اوبه;تېښته;مږک;چاودل
9. 按立
[an4 li4] (ミ) هغه مراسم چه په هغه كې يو عيسوى ملامقرريږى
10. 按钮
[an4 niu3] (秙) دوکمه
11. 按键
[an4 jian4] (龄) پولۍ;تکمه;تڼۍ;تڼى تړل;تڼى ګروي;خوښاړه;سپينکی;ستو;غوټه;غوټۍ;ګرمکه;ګروه;ګروې;دوکمه;ګل مېخ;پلکه;ګنډي