Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挑刺 挑战 挑衅 挑错
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tiao1 cir4] (珼ㄠ) دايراد وړ;دګوتې نيولو وړ;خورده بين;نکته ګير
2. 挑战
[tiao3 zhan4] (珼驹) احتجاج کول;اخطار;استثنا قايلېدل;اعتراض كول;بلسول;په سابقه يا جګړه فيصله كول;ټټر وهل;چلنج;دايراد نيول;دمسابقى دپاره بلنه او عام اعتراض;ډغره;مساپقې ته را بلنه;ننګول;چيلنج كول More…
3. 挑衅
[tiao3 xin4] (珼舻) اتکونجی;آغلې;اګېيل;اوسکارل;باټ ورکول;باټول;بڼول;بومول;پارول;پر شا ټپول;پرول;پيڅ پورته کول;تحريكول;تحريکول;تشکارول;تکاثف;تنبل;توری;توشول;تومبار کول;ټونګرېيل;ټونګل;چړه;ځان پرې More…
4. 挑衅
[tiao3 xin4] (珼舻) محرك;مسوونكى;برانګيزانده;پاروونكى;دلمسونې وړ;لمسوونكى
5. 挑衅者
[tiao3 xin4 zhe3] (珼舻) پاروونكى;خنډپېښوونكى;لمسوونكى
6. 挑错
[tiao1 cuo4] (珼岿) پړول;خو نیول;عيب نيول;ګرمول;ګوته نيول;ګوته ور ته نيول;کره کول;نکته ګيري;عيب لټول;نيمګړتياموندل