Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挖动 挖坑 挖掉 挖掘 挖方 挖的
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wa1 dong4 qi4] (笆竟) بېلچه;پلن يوم;پيلچه چارى رمبۍ
[wa1 keng1 dao4] (笵) ګوړۍ;جيجرۍ;دنباتاتو شيره;رښ;روب;سرنګ;شيره;شيره ترى زبېښل;عصاره;ګډهل;كرار كرار زمولول;ګړی;كمزورئ كول;کنډر;کوزه;لغم;ماين اېښودل;مټۍ;نقب;هغه شيره چې ونو اوبوټو ته غذا پكښې More…
3. 挖掉
[wa1 diao4] (奔) شکول;ته
4. 挖掘
[wa1 jue2] (备) (دپټوشيانو);تالاشي;تلاشي;حفريات;حفرياث;ډډنه;را سر بيره كول;زېر و زبر;كيندنه;کيندنه;کيننه;لټونه;حفر;ګرزېده
5. 挖方
[wa1 fang1] (よ) (دپټوشيانو);تالاشي;تلاشي;حفريات;حفرياث;ډډنه;را سر بيره كول;زېر و زبر;كيندنه;کيندنه;کيننه;لټونه;حفر;ګرزېده
6. 挖的
[wa1 de5] () حفاري