Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挣扎
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 挣扎
[zheng1 zha2] (泵ゃ) کش وګير;ګيرودار;ابتکاري;اخ وډب كول;اړېدنه;برخه;بهيرا;پريېبل;پښې کلکول;پلانده;تاب راوړل;ترکاڼ;تګ ودو;تلاښ;تلاش;تنازع;ټوکره;جزء;جنګېدل;جهاد;جهد;چنډه;حصه;خرپول;دربول;درځ More…