Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[suo1] (說) احساس;احساس حس;احساسول;بلېسول;بويول;پرې لګېدل;په زړه كى تېرول;حس کول;حسول;څوڅل;څوسل;خوا خوږى لرل;رسيدل;رسيدنه;زړه ته راتلل;زړه سوى لرل;زغمل;غرض کول;ګوتې اېښودل;ګومان كول;ګومان More…
2.
[suo1] (說) په غېږكى نيول;لاس پرې تېرول;مينه ورسره كول;نازوركول;نازول