Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
捐献
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 捐献
[juan1 xian4] (膍) وزيپه;چړ;خيرات;درواږه;دروېزه;زکات;سخات;سدره;صدقه;سرسايه;پکر;پنډه;ښندنه;فقر;ټوک