Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
损失 损害
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 损失
[sun3 shi1] (穕ア) ارول;بايلل;بې لاري کېدل;بېدرکه کېدل;بى ډبه اوډل;بىپرخى كول;تخم شنل;تلفول;تلفېدل;ټکوهل;د لارې وتل;ړنكول;زيانمن كيدل;کرکول;کرل;له لاسه ورکول;له ليارې وتل;محر ومول;ناكا مه More…
2. 损失
[sun3 shi1] (穕ア) تروټ;زومنه;شوپيان;بيلنه;توډ;(لښ);اتلاف;باچ;بای;بايلات;بايلنه;بدرۍ;بدري;بيلودنه;پارسنګ;پاړسنګ;پانګ;تاوان;تروټه;تلف;تهلکه;خساره;خلل;دړ;ډب;زلل;زيان;ضايعه;ضرر;ضياع;كمېدنه;مرګ او More…
3. 损害
[sun3 hai4] (榇甡) اذبت كول;اوبه خور;بدرۍ;بنډ;بوټول;بوڅول;بې عزته کول;پراټل;پرهار;پزېدل;پښې وهل;پيازه;تاوان;تاوان اړول;تاوان رسول;ترټل;ترنځول;تروټ;تعرض More…