Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xian1] (比) اسانسور;الوتنه;الوته;اوچتول;اولسي;بوڅول;بېټ;پاڅول;پاڅېدل;پورته کول;پورته کېدل;توفيق;جګول;جګېدل;جک;چګول;چګېدل;چلول;څکول;خبا;خميره کول;د کار ملګری;دروستل;دستګیري;راپاڅېدل;راختل;سر More…