Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
掉落
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 掉落
[diao4 luo4] (奔辅) ارياني;بې تابي;پړه;پښېمانتوب;په انډى انډى تلل;تلوله;دروند دروند پرلاره تلل;رښکه;ړنګېدل;علاج پذير;غاليجن;ګوډ ګوډ تلل;نا كامېدل;نګوښېدل;ورانېدل