Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
掮客
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 掮客
[qian1 ke4] (誾) (تجارتى);اجېنټ;اېجنټ;دلال;زاړه پلورونکی;سوداګر;صراف;عامل;کباړي;کمشنر;دﻻلي;اړتي;کميسه کار;کميشن کار;منځګړى