Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
搅乱 搅动 搅拌
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 搅乱
[jiao3 luan4] (磐睹) اخ وډب;اخته والی;افقي;ګرفتاري;کښېوتنه;کښېيستنه;کش و ګير
2. 搅动
[jiao3 dong3] (磐笆) تلوترک;تپا;چلکه;اضطراب;اوسکارنه;باټ;بوسکارنګ;بې تابي;بې قراري;پارونه;تاثر;تړتک;تلاتوب;تومبار;ټوم;جوش;چينه;رپ رپا;رښکه;ښکارنه;شکارنه;غایله;لمسه;لمسون;لمسېدنه;لمسېده;نا More…
3. 搅拌在一起
[jiao3 ban4 zai4 yi1 qi3] (磐┱癬) اخښل;انارشي;برګ اتڼ;بلابتر;بې اوډني;بې ترتيبي;ترو;تشتت;درمغول;ډبلل;ژمنه;سره لړل;ښورول;شخه شولانګه;شړمتوب;غل غوبل;ګډه ګډوله;ګډوډ More…