Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[beng4] (輠) بېړکۍ;ابګوټ;آبګوټ;انګوټ;اوګوټ;بېړۍ;کښتۍ;کيښتۍ;لويه بېړۍ;ماكو;ماکو;وړه بيړۍ;زورق;قايق;جهاز;کشتوړۍ;کشتۍ
2.
[beng4] (輠) ترت;غمچينه;کوهړ;(په لښته په متروكه);(دهګى);(غمچينه);پړول;په پارلمان كې دګوند دغړيو څارونكى;په چنګك دكب نيول;په شړك وهل;په متروكه;په متروكه وهنه;په يوه ترپ More…