Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
搔养
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 搔养
[sao1 yang3] (穔膐) بړقول;پخڼول;تخنول;تخڼول;تخنېدنه;تخنېده;تخول;تخونه;تخېدل;ترابخي;تيخورول;چخل;چوخل;چوخول;چيچل;چيخل;خندول;خوشالول;خوشالېدل;لمبېزن;نازول