Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摆供 摆出 摆动 摆子 摆架 摆梭 摆渡 摆荡
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bai3] (耚) پندول;( رقاصه );(جسم);اونګ;څرخباڼی;ځوړند;دساعت لنګر;رقاص
2. 摆供
[bai3 gong4] (耚ㄑ) (وخت);ارمغان;اوڅارول;اوسمهال;اوسنى;اوسنی;بخښښ;بخشش;بخشش وركول;بېلک;په ټوپك سلامي وركول;پېشکش;پيژندل;پيژندنه;پيشكش;تابع کول;تارتوک;تبالۍ;تحفه;تشريف More…
3. 摆出
[bai3 chu1] (耚) (لكه او سپنه چه اورته ور څرمه شى);اوڅارول;بر بنډول;برسېرول;په ډاګه کول;تر اغېزې لاندې را وستل;جوتول;څرګندول;د ورا کول;دور څرمه كول;ډاګه;(په);کول;ډاګيزول;را سر بېره More…
4. 摆动的
[bai3 dong4 de5] (耚笆) رپونه;خوځند;جنبان
5. 摆子
[bai3 zi3] (耚) ملاريا;( تبه );بابېژنه;ببېزنه;زيړى تبه;سادتی;سړه توده تبه;سړه لري ياسړه لرې;سړه لړې تبه;سړه لويې;لړزانده تبه;نوبتي تبه;وارګره تبه;واريزه تبه;سه يکه تبه، واريږه تبه، دريمه تبه More…
6. 摆架子
[bai3 jia4 zi5] (耚琜) تفرېح;سات تېري;غمغلطي;غورغوشت
7. 摆梭
[bai3 suo1] (耚濒) (لكه دسرويس);تلل اوراتلل;څرڅى وروسته وړاندې تلل;څرخه;ماكو;ماکو;وړاندې رغړول;سوښتی;څوښتی;سخوښتی;پرله پسې تګ راتګ
8. 摆渡
[bai3 du4] (耚寸) يوډول ما كو يا جاله
9. 摆荡
[bai3 dang4] (耚亢) کمر شکن;زانګنه;ګړچند;جوټۍ;انډولي;ښورند ◊ [bai3 dang4] (耚亢) کمر شکن;زانګنه;ګړچند;جوټۍ;انډولي;ښورند