Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摇摇 摇篮
摇摇晃
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yao2 yao2 huang4 huang4 de5] (穘穘) اريب;باو وهلی;پاګل;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;ډر;ساده بډانګ;سوړا;شوډنګ;عيب لرونکی;عيبناک;غندو;ګول;کالکوچن;کړين;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ;لېون More…