Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摔伤 摔断 摔角
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 摔伤
[shuai1 shang1] (篖端) (په تجارت كې);(لكه تړنګ يا كړس);(ماته);افلاس;پامالېدل;تراک;تصادم;ټکر;ټوك ټوك كېدل;چخپيتېدل;چختاړېدل;خچ پچېدل;خرچ;دماتېدو په اثر كړنګهار كول;دماتېدوږغ;را لويېدل;ږغ More…
2. 摔断
[shuai1 duan4] (篖耞) کنډووالی;کنډاو;(كى);(لكه دقانون په ساتلو كى);ادرم;اړبه;اښی;انقطاع;برسېرول;بندېدنه;بېرانول;پاتى كېدل;پاڅېدل;پامالول;پرې کول;په خوله کې;( ور);وچول;په ډاګه کول;پورته More…
3. 摔角
[shuai1 jiao3] (篖à) پالوانى كول;په غېږ ورتلل;په غيږ وروستل;په مسابقه اچول;زيار ايستل;غېږ نيول;غېږايستل;غېږه ايستل;غېږې نيول;غيرږ نيونه;لاس او پښې وهل;مبارزه کول;مسابقه;مسابقه كول;هاند
4. 摔角
[shuai1 jiao3] (篖à) کپړۍ;کشتي;پالواني;پلانده;تګ ودو;تلاش;تنازع;غېږ;غېږبازي;غيږ;مبارزه;پهلواني;غوزى