Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摘引 摘由 摘除
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 摘引
[zhai1 yin3] (篕ま) اقتباس;اقتباس كول;اقتباسول;بيان نامه;تاويل;تبصره;تفسير;را اخيستل;را نقلول;روايت کول;شيطاني کول;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;نرخ ټاكل;يادول;رااخيستل;رانقلول
2. 摘由
[zhai1 you2] (篕パ) بيا جاري كول;بيا شروع كول;بيالاس ته كول;تلخيص;خلاصه;سوانح;کېمنډلی;لب و لباب;لنډون;لنډيز;له سره نيول بيا پيل كول;تجديدول;تکرارېدل;بيا پيلول;له سره پيلول
3. 摘除
[zhai1 chu2] (篕埃) باج;بېلول;پرېكول;ترنی;ټکټ پولي;ټکټانه;دداخلى تجارت ماليات;ساو;ماليه;هغه ماليات چه په هېواد كى دننه پر توليداتو او مالونوايښودل كيږى;پرعوايدو دماليې اداره;مايه اخيستل