Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
撇去
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 撇去
[pie1 qu4] (篔) (لكه په كتاب);پږل;پيروي ټولول;تراشل;تېرباسل;تيريدل;ځګ ټولول;خرېيل;خو کول;دروهل;رخېيل;سرسري تېريدل;سرسري لوستل;سکه والی;شاربل;غبن کول;کلول