Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
撑条 撑竿 撑臂
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 撑条
[cheng1 tiao2] (嫉兵) (اصط);(په موقتي توګه);(ترپايه);اتيتی;اټالول;اچه کول;ادامه ورکول;استوګن کېدل;استوګنه;استوګنه کول;انتظارايستل;اوسېدل;اوسېدنه;ايسارول;بهېدونکی;پاتې كيدل;پاتې More…
[cheng1 gan1 tiao2] (嫉铬) ارغوچېدل;اسمان داسمان ګونبزه;تاکاوي;ترپ کول;ترپل;ترپلل;ټوپ;ټوپ وهل;جګ ټوپ;چېوده;چينده;خېز More…
3. 撑臂
[cheng1 bi4] (嫉羥) ( لكه);(برټ جمع);اړم;استوارول;برمه;پر تو ګلښ;په كړيو بانچد كلكولى ټينګول;په كړيو باندى كلكول;په ليك كى يوه نښه چه دليند كى په څيرود او ديودډلى كلمو په دواړو خواو كى را More…