Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
撞击 撞锁 撞骗
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 撞击
[zhuang4 ji1] (疾阑) مروړه;(دضربى په اثر);اخ وډب;برخورد;پاړسوب;پرې لګېدل;پکر;تصادم;ټاپل;ټاپول;ټكر;ټكر خوړل;ټکر کېدل;سره ټکر;سره جنګېدل;سره More…
2. 撞锁
[zhuang4 suo3] (疾玛) کلف;چوړک;قلفک;مقانيزمه;(لكه دويښتانو);پلېتکه;پليته;پورې More…
3. 撞骗
[zhuang4 pian4] (疾腇) (پيسې له چا);ازمارتوب;برګي;پرشېدل;پلندۍ;تقلب;تېرباسل;ټګل;ټګماري;ټګنه;ټګېيل;ټګېينه;ټګي;ټګي برګي;چل;چل مل;ځومبېدل;خو کول;خوړل More…