Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
撬动 撬锁
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 撬动
[qiao4 dong4] (祭笆) (لكه جبل;اړم;اړم);اړمی;استخراجول;بې مغزه;پره هی;جبل;جيولوجي;خريز;دغری;دورسي;رافعه;راکاږل;غړنګ;کښل;ليليه;موټانه;يوه اله چې درافعى په توګه استعماليږى;قبضه;دستګير;حربه;له More…
[qiao4 suo3 gong1 ju4] (祭玛ㄣ) بلبل;بلبله;توراڼه;توراڼی;توره تتۍ;چوڼی;خاچوڼى;عندليب