Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
播发 播报 播放 播音
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 播发
[bo1 fa1] (冀祇) ابلاغول;اذوقه;اعلانول;په را ډيو كښى خپور;تام;تېت;تېتول;خپرول;خپرونګ;خپرونه;خپرېدل;خپور;خورونه;خورېدنه;دراډيو په وا سطه خپرول;شيندلى;صادرول;کساتي;خپور شوى
2. 播报
[bo1 bao4] (冀厨) خپرول;خپرونه;شايع کول;طبع کول;نشرول;فاش;معلومول;افشا كول;تبليغات كول;جوتول;خبرول;خلك;ښكارول
3. 播放机
[bo1 fang4 ji1] (冀诀) ايکټر;بازيګر;پېرګر;ټوكې كوونكى جوارګر;ډم;سازکوونکي;سازنده;سازوهونکی;سازي;سوانګی;لوبتک;لوبغاړى;لوبغاړی;لوبه;لوبګر
4. 播音员
[bo1 yin1 yuan2] (冀) اعلانوونكى;انان سر;خبر وركوونكى;خبروركوونكى;خپرونكى;نطاق