Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
操神 操纵 操舵
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 操神
[cao1 shen2] (巨) خسته کېدل;ستړېدل;ستړی کېدل;ستومانېدل;جنجال
2. 操纵
[cao1 zong4] (巨羇) اډر;امر;انجن;ډرېوري;سهيی;فرمايش;ماشين;ډرايوري;سپرلو;سپرېده;ويشته
3. 操纵台
[cao1 zong4 tai2] (巨羇籓) مهارپاڼه
4. 操舵
[cao1 duo1] (巨搽) کنترول