Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
攀升
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 攀升
[pan1 sheng1] (胟狜) څرک;اوچته;اوچتوالی;اوچتېدنه;باغيتوب;پاڅون;پورب;جګتوب;جګتيا;جګونه;جګېدنه;ډېرېدونکي;سېل;سېلاب;سېلاو;صعودي;قيام;لوړوالی;لويه More…