Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
改写 改变 改善 改宗 改性 改正 改组 改编 改良 改装 改造 改革
[gai3 bian4 xing2 xiang4] (э跑钩) ( چې دهغې په مناسبت جشن نيول كيږي );(ع);بدلون;دبڼې;دڅيرې اوښتنه;درنګ اوښتنه;دعيسى
3. 改善关系
[gai3 shan4 guan1 xi5] (э到闽玒) داړيكوپراخول;داړيكوښه كول
4. 改宗
[gai3 zong1] (э﹙) (له يوه حالت نه با حالت ته);اړونه;بدلون;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;تحول;تسعير;تصرف;تغير;كرزونه;تطور;دين بدلونه;له دينه اوښتنه
5. 改宗者
[gai3 zong1 zhe3] (э﹙) اړول;بدلول;بې ځانه لګول;پچلول;په بل دين شوې;تبادله كول;ګرزول;له عقيدې څخه اړول;معناته تغير وركول;اوښتل;بل دين منل
6. 改性
[gai3 xing4] (э┦) موصوف
7. 改正
[gai3 zheng4] (эタ) اباتي;ادب;اصلاح;اصلاح کونه;بياسمونه;تاديب;تادیب;تصحيح;تعديل;تلافي;جبران;جبيره;جزاء;رغون;سما;سمښت;سمنه;سمون;سمونه;رغونه;ترميم;تنظيم
8. 改组
[gai3 zu3] (э饂) (په ځان پسې);(چپرځاى);(لكه څوك چې كاغذونه سره اړوي);بې تفاوته;پښه پرځاى;پښې;پښې څكول;ر اڅكول;سره ګډول;سست سست نځېدل;سسته نڅه;ګډوډول;ګډول;ګډونه;كړپ كړوپ;كول;مړ مړتګ;ټګي كول;چل More…
9. 改组
[gai3 zu3] (э舱) تغييرول;بدلون;دكابينې تغيير اوتبديل
10. 改编
[gai3 bian1] (э絪) تعديل;سازښت;عيار;امسته
11. 改编者
[gai3 bian1 zhe3] (э絪) هولډر
12. 改良
[gai3 liang2] (э▆) اصلاح;اصلاح كول;اصلاح کونه;افوكول;بيارغول;بياسمونه;بياودانول;پتلېز;پيوند ول;ترميم;ترميمول;تعديل;تندل;تنډل;ټنډل;رغښت More…
13. 改良主义
[gai3 liang2 pai4] (э▆竡) اصلاح غوښتنه
14. 改装
[gai3 zhuang1] (э杆) بياټينګول;بياجوړول;بياځايول;بياسمبالول
15. 改造
[gai3 zao4] (э硑) الېش;بدلون;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;تبديل;تبديلي;تحول;تغيير;ګوپژن;ابدال;غيريت;تغير;اليشېده;تبدل;اړونه
16. 改革
[gai3 ge2] (э) رېفورم;اصلاح;اصلاح كول;بيابڼه وركول;بياجوړول;تشكيلول;جوړول;رفورم;ريفورم;سمښت;سمول;سمون;مرتب كول;اصلاحي;اصلاح طلبانه;تصحيح;سمون غوښتونكى ◊ [gai3 ge2] (э) More…
17. 改革的
[gai3 ge2 de5] (э) (دارالتاديب);اصلاحى;دارالتاديب;دارالتأديب;سمون ځاى;اصلاحي;اصلاح طلبانه
18. 改革者
[gai3 ge2 zhe3] (э) اصلاح طلب;سمونپلوی;اصلاح غوښتونكى
19. 改革运动的
[gai3 ge2 yun4 dong4 de5] (э笲笆) اصلاح طلب;سمونپلوی;اصلاح غوښتونكى