Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
敬如 敬意 敬爱
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jing4 ru2 shen2] (穛) په خدايانو كى شمېرل;په خدايى نيول;نمانځل
2. 敬意
[jing4 yi4] (穛種) تعظيم کول
3. 敬爱的
[jing1 ai4 de5] (穛稲) ابرومند;پتوال;سنجيده