Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
施加 施工 施巫 施政 施礼 施粪 施舍 施行 施魔
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 施加
[shi1 jia1] (琁) (لكه زور);اجرا كول;اچول;ښكاره كول;لرليدوال;لګول په كار وړل;واردول
2. 施工
[shi1 gong1] (琁) (لګه دكور);اباتونګ;اباتونه;اباتېدنه;اباتي;ابادونه;آبادونه;ابادي;آبادي;احداث;اعمار;بلډينګ;بنا;بيلډنګ;تعمير;تفسير يا سپړنه;جوړاب;جوړښت;جوړونه;خټګري;دوانۍ More…
3. 施巫术
[shi1 wu1 shu4] (琁砃) شيشکه;جادوګره;(ښځه);(سيمه ايز);اوخۍ;اوده کول;بلا;جادو ګره;جادو كول;ډير ښكلى وګړى;شيشكه;كوډ ګره;كوډى كول;اخۍ;توره بلا;پيريانه;ساحره;روې;بوري;باګره
4. 施政
[shi1 zheng4] (琁現) ناظريت;اداره;اداره کونه;امارت;چارچلونه;چلونځی;حکمراني;حکومت;سرکار;کرڼه;انتظام;د وزيرانو هيئت;کارداري
5. 施礼
[shi1 li3] (琁搂) ( په عسكرۍ كى);باړ;دقطعى تقديمول;ډيډه;سلام اچول;سلام الېک;سلام روغبړ;سلام عليکم;سلام كول;سلام نيول;سلامى;شليک;عافيت;هركلى كول;دېوده;شلک;مراسم;فوځي;درناوى;دقطعې More…
6. 施粪肥于
[shi1 fen4 fei2 yu2] (琁罷) پېخاړه;(غوشايه);تپۍ;چاپکه;څپيكه;خاشنه;خاشڼه;خشوی;خوشايى;خوشوی;سره;سوپه;سوټه;غوزه کرکى;لاډو;لډو;خشڼه;کنګي;پچه;ګاټي;خرشين;فضلات
7. 施舍品
[shi1 she4 pin3] (琁珇) بخشش وركړه او بښنه;بسپنه;چړ;خيرات;درواږه;سدره;صدقه;هغه پيسې چه دبيمې له خوا دبيكارى په وخت كى ور كولى كيږى
8. 施行中央集权
[shi1 xing2 zhong1 yang1 ji2 quan2] (琁︽いァ栋舦) تر مركزى كنټرول لاندې را وړل;مركزى كول;مرکزي کول
9. 施魔法
[shi1 mo2 fa3] (琁臸猭) اوده کول;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;دم کول;دمول;زړه را كښل;زړه لاس ته را وستل;زړه وړل;مجذوب كول;مين كول;جادو