Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
旅行 旅馆
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 旅行
[l? xing2] (︽) ارګانه;باړه;برخه اخيستل;په سفر تلل;ختل راوتل;خواړه;خوراک;خوراکه;خوراکي مواد;خورومه;روزي;زرۍ;سړې تو دې ګالل پيښيدل;سفرکول;شومل;شومه;شومه كول;طعام;غذا;غذايي More…
[l? xing2 zhuang1 bei4] (︽杆称) اسباب;تك وپوك;سمان اولوازم;سازوسامان;پرتل;مجهزول
3. 旅馆
[l? guan3] (繻) مهمانخانه;مېلمستون;هوټل;مېلمستځی