Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
既决 既定 既得
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji4] (琂) پخوا;قبلاً;ليا د مخه;ترمخ;ړومبنى
[ji4 jue2 fan4] (琂∕デ) اړلی;اسير;بندي;بنديوان;تورشوى;تورول;تومتى شوى;زنداني;غندل;قيدي;محكوم شوې;پړول;محبوس;مجرم ګڼل;محكومول;ملامتول
3. 既定的
[ji4 ding4 de5] (琂﹚) (;(په تېره ميلان او هڅه;(لكه دصحنې اونمايش دپاره);(لكه دكاليو);(لكه قانون);(لكه لمر);اټكل;اټكلول;آرايش;استوارول;استوګن کول;استوګن کېدل;اکمالول;آله;آماده کول;اوږه په More…
4. 既得利益
[ji4 de2 li4 yi4] (琂眔痲) ټاكلې ګټه