Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
旧式 旧簍 旧约
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jiu4 shi4 de5] (侣Α) بد بويه;خپه;خوسا;زوړ;وروست
2. 旧簍
3. 旧约全书
[jiu4 yue1 quan2 shu1] (侣) تورات