Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
昏厥 昏庸 昏昏 昏晕 昏眩 昏迷
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 昏厥
[hun1 jue2] (持) اسکېرلى;الدنګ;ايجړا;ايروپز;ايڼ;بارجامه;بته;برتو;بزدله;بزغنجر;بګوړه;بها;بوختول;بې حاله;بې ځواکه;بې زړه ډارن;بې سېكه;بې سېکه;بې شيمې;بې طاقته;بې غيرته;بې قوته;بې کونګه;بې More…
2. 昏庸
[hun1 yong1] (眅) احمقتوب;سپېدلنه
3. 昏昏欲睡地
[hun1 hun1 yu4 shui4 de5] (饼何) نيم ويده ډول
4. 昏晕
[hun1 yun1] (穡) اغما;بې سدتيا;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;پهېر;تذبذب;ترديد;دوه زړه توب;دوه زړي;زړه نا زړه توب;عاجزي;واکنه;سکارت;ګيچ
5. 昏眩
[hun1 xuan4] (痶) څرخېدل
6. 昏迷的
[hun1 mi2 de5] (癵) بلاپسې;بې اعتنا;بې تفاوته;بې توپيره;بې سوله;بې هوشه;بېحاله;بېخوده;بېران;بېسده;بېهوښه;بى خواږۍ;بى سده;بى علا قى;تومڼ;ځنګر;لاابال;لاشعوري;نا محسوسه;نه درك More…