Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
易信 易受 易变 易忘 易怒 易生 易读 易货
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yi4] () ونج;بورس;(لكه دټيلفون);ادل بدل;آلش;آلشول;الشېدنه;الېش;الېشول;الېشېده;اليش;اليشول;اليشونه;اليشوهنه;انتقال;بارټري;بازار;بدل;بدلول;بدلون;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;پرولنه;تبادله;تجارتى را More…
2. 易信
[yi4 xin4] (獺) ساده دلي;ساده ګي;چاديتوب چادي توب;سادګي
3. 易受影响者
[yi4 shou4 ying3 xiang3 zhe3] (紇臫) اغيزه منونكى;جوړ;حساس;ژراخستونكى;مستعد;منونى;نرى زړى;وړ;آماده;اغېز _ منونكى;تيار;چمتو;ژراخيستونكى;منونكى
4. 易变
[yi4 bian4] (跑) اوپړه;بغېړ;بې ثباته;بې ډاډه;چرتکی;دشک وړ;ښونګی;غيرباوري;غيرمطمين;ګوډ;لړزاند;مبهم;متذبذت;متزلزل;مشكوك ناپايه;مشکوک;نامطمين;نامعلوم;ناويسا;بې باوره;ناباوره;دوه زړه;اړنګ More…
5. 易变的性格
[yi4 bian4 de5 xing4 ge2] (跑┦) ( سيماب );اره;جيوه;سيماب;غړګۍ
6. 易忘的
[yi4 wang4 de5] (а) اريانوونكى;پراري;تښتند;تيرايستونكى;څښتېدلی;غولوونكى;هك پك كوونكى
7. 易怒
[yi4 nu4] () په مرچو لړلى;تند;تندخوى;توند;جوګ;خوشک;دمرچو په شان;زود رنجه
8. 易生气地
[yi4 sheng1 qi4 de5] (ネ蒩) په خپګان;په خواشينى سره
9. 易读性
[yi4 du2 xing4] (弄┦) دلوستو وړوالى
10. 易货
[yi4 huo4] (砯) (په سودا كې);(جګړه);چنه;چنې وهنه