Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
显影 显得 显微 显然 显现 显示 显著 显象
2. 显影
[xian3 ying3] (陪紇) ارتول;استوګن کول;انكشاف ور كول پرمخ بېول;اوڅارول;برجاوېدل;بڼه ورکول;پنځول;تخليقول;تر قى ور كول;تربيه ورکول;تشکيلول;څرګندول;خلقول;ژغور;سازول;ښكاره كول;وده ور More…
3. 显得大
[xian3 de5 da4] (陪眔) اغېز ناكه او سېدل;امبار;پراخوالۍ;پزي;پېړتوب;جسامت;حجم;دروند ختل;زياته برخه;ستر;غوټوالی;كوټه;لويوالۍ;مجموعه;مهم;کوټه
4. 显微镜
[xian3 wei1 jing4] (陪稬描) ميکروسکوپ;( ذره بين );ذره بين;کک ليدونی;مايکروسکوپ;مېکروسکوپ;ميكروسكوپ;ووړليد
5. 显然地
[xian3 ran2 de5] (陪礛) په څركند ډول;ښكاره توګه;ظاهرأ;ظاهراٌ;ظاهـراّ;وګڼه;ظاهراً;ګوندې;ظاهر
6. 显现
[xian3 xian4] (陪瞷) ( محكمى ته );ايسېدل;بلنګېدل;حاضريدل;څركيدېدل بريښيدل;څرګنديدل;خپرول;ښكاره كيدل;ښكاريدل خپريدل;ښکاره کېدل;ښکارېدل;شايع کول;طبع More…
7. 显现
[xian3 xian4] (陪瞷) زېږده پېږده;( پيښه );اشاعت;اشتراک;انتشار;بشره;بڼه;پديده;پيدايښت;تبارز;تظاهر;جنبه;چرغږ;چرګ بانګ;چرګ غږ;چیلو;څرګندېد نه څيره More…
8. 显示
[xian3 shi4] (陪ボ) (ښودنه);پرېټ;پرېډ;پلنول;تېرندود;څرګندول;خپرول;رډول;رسم ګذشت;رسم ګذشت تېرېدل;زيانونه;ښكاره كول;ښکاره کول;ښکارونګ;ښکارونه;سمسره;ښودل;ښودنه;شوارول;ظاهرول;غوړول;قواعد;ګوته;(ور More…
9. 显示器
[xian3 shi4 qi4] (陪ボ竟) ( ريفري );تفتيشول;تفحص کول;څارل;حكم;دټولګي مشر;کنترولول;کنټرولول;مبصر;ناصح;يو ډول جنګي بيړۍ;سمساره;ليدانی مونيټور;کنترولېدل;څارونكى;دكمپيوټرصفحه
10. 显著地
[xian3 zhu4 de5] (陪帝) په غير عادي ډول
11. 显象
[xian3 xiang4] (陪禜) پراخوالی;پراخونګ;پراخونه;پراخېدنګ;پراخېدنه;پرمختيا;خيرنول;ښېرازي;لويېدنه;متصاعد;مرتب