Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
晞嘘
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xi1] (便) اوښکې تويول;پړنګېدل;پړینګ وهل;رنګټ;رينګه;ژړل;ژړېدل;سګلۍ;سلګۍ;سلګۍ وهل;سورې وهل;سوڼګه;کوړنجېدل;کوړنج;زارزار;چونګېدل;پړينګ;ټسکېدل
2. 晞嘘
[xi1 xu1] (便糔) اوښکې تويول;پړنګېدل;پړینګ وهل;رنګټ;رينګه;ژړل;ژړېدل;سګلۍ;سلګۍ;سلګۍ وهل;سورې وهل;سوڼګه;کوړنجېدل;کوړنج;زارزار;چونګېدل;پړينګ;ټسکېدل