Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ming2] (篭) (تندې);ارغوش;اندېر;بد نامينده;بور;بې نومه;پټ مبهم;پوخ;تاريکي;تپه تياره;تت;تور;تورتپ;تورسکاڼ;توره تياره;تياره;تيارول;دربه;دندوکار;سيين;ظلماني;ظلمت;ګور;ګونجې ګونجې;کم More…