Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
曲折 曲柄 曲棍 曲线
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qu3 zhe2 de5] (Ρч) جنجال;کاږه واږه تلل;کږه وږه کرښه
2. 曲柄
[qu1 bing3] (Ρ琡) هنډل;آرزومندي;انډل;تخڼک;خورمنځ;دموټر يوه پرزه چه پيچ پېچ ده او داوسپنى په ميل پورې نښتې او مشا ين خو ځوى;رغبت;طلب
3. 曲棍球
[qu3 gun4 qiu2] (Ρ匆瞴) هاکي;هاكې;يوډول لوبه
4. 曲线
[qu1 xian4] (Ρ絬) انحنا;انحنا وركول;ايرب;پېچوتاب;پېچومی;پېر;خمېدل;سياستمدار;شوغ;شوغول;شوغېدل;قوسي;ګرځندی;ګرځنی;ګردوالی;كږوال;ګوټپېر;كوږوالى;کږلېچ;کږېدل;کړوپېدل;کوپېدل;کوړينګېدل;له سمې ليكى More…