Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
最下 最为 最主 最低 最佳 最先 最后 最大 最好 最小 最少 最年 最惠 最末 最近 最高
selected terms: 26

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zui4 xia4 mian4 de5] (程) کنه;(لكه دوابو);بمبوق;بنسټ;بېخ;بيخ;پاجي;پست;پسمنظر;په More…
2. 最为
[zui4 wei2] (程) اغلب;اکثر;اکثره;پاټ;پرکن;پړاو;ترټولو ډير;چته;حد;حريم;خوراډير;زښت ډير;زياتره;زیاتره;سرحد;غالب;موس
3. 最主要
[zui4 zhu3 yao4] (程璶) ( ګر );اړين;اساسى;اساسي;اصلي;بااهميته;برلاسی;برېدونکی;بنسټيز;بيخي;جوېړ;چيړ;دجملې اصلى فقره ياخبر;رکن;زور;سراسر;عمده;غټ;غوره;ګلندوری;لاس بری;لومړنى;مهم;عمومي
4. 最低的
[zui4 di1 de5] (程) پرمځكه ويشتل;پرې ايستل;پرېيستل;پوړ;چوکول;حد اقل;څملول;خاوره;را پرې ايستل;طبقه;غولى;فرش;فرش كول;لاندېستل;ماته وركول;منزل;درک;پړ;مزکه;ځمکه;دخبرواجازه;دولسي جرګې دغونډې د More…
5. 最低限度
[zui4 di1 xian4 du4] (程) اصغري;اصغري حد;اقل;اقلحد;بيخي لږ;بيخي ووړ;تر تر ټولو لږ;حد اقل;حداقل;خورالږ ◊ [zui4 di1 xian4 du4] (程) اصغري;اصغري حد;اقل;اقلحد;بيخي لږ;بيخي ووړ;تر More…
6. 最佳的
[zui4 jia1 de5] (程ㄎ) ابره;انتيک;انټيک;دانګور وحاصل;دانګورو دبودونې موسم;دانګورو دټولو لو وخت;دشرابو دجوړولو موسم;دميوې حاصل;شراب;شراب جوړونه;عتيقه;کلاسيک;لرغونى
7. 最先
[zui4 xian1] (程) اولين
8. 最后的
[zui4 hou4 de5] (程) قريب ◊ [zui4 hou4 de5] (程) کنه;(لكه دوابو);بمبوق;بنسټ;بېخ;بيخ;پاجي;پست;پسمنظر;په More…
9. 最大
[zui4 da4] (程) اعظمي;اعظمي حد;پاټ;پرکن;پړاو;تر ټولو لوړټكى يا مقدار;چته;حد;حد اکثر;حداکثر;حريم;سرحد;منتها;وروستى حد;نهائي;اعظم
10. 最大的
[zui4 da4 de5] (程) کونډ;تاپ;چلخۍ;بږبږانک;( تاج;(دبېړۍ دبادوان);اچوتيا;اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;افضل;اوچت;اول;اولاً;اولنی;اولين;بر;برغالى;برغولى;برى More…
11. 最大的尺寸
[zui4 da4 de5 chi3 cun4] (程へ) تراندازى غټ;عظيم الجثه;له عادى اندازې څخه لوى
12. 最好
[zui4 hao3] (程) بهترين;اعلا ترين;صفوت
13. 最好的东西
[zui4 hao3 de5 dong1 xi5] (程狥﹁) افضل;به;بهتر;بهترين;تر ټولو ښه;تر ټولو غوره;تر ټولو ګټور;زبده;زبر;ښه تر ښه;غوره;غوره شى;غوره والى لرل;غوړ راتلل;لا ښه;ښه ترا;ترا;ممتاز;هرګوره
14. 最小
[zui4 xiao3] (程) خورا لږ;خورا ووړ;ډېر كوچنى;اجاره داري ◊ [zui4 xiao3] (程) خورا لږ;خورا ووړ;ډېر كوچنى;اجاره داري ◊ [zui4 xiao3] (程) خورا لږ;خورا ووړ;ډېر كوچنى;اجاره داري
15. 最小化
[zui4 xiao3 hua4] (程て) پر ځای کول;كمول;كوچنى كول;لږول;وړول
16. 最少
[zui4 shao3] (程ぶ) خورا لږ;خورا ووړ;ډېر كوچنى;اجاره داري ◊ [zui4 shao3] (程ぶ) خورا لږ;خورا ووړ;ډېر كوچنى;اجاره داري
17. 最少量
[zui4 shao3 liang4] (程ぶ秖) خورا لږ;خورا ووړ;ډېر كوچنى;اجاره داري
18. 最年长
[zui4 nian2 zhang3] (程) تر ټولو پوخ;تر ټولو زوړ;تر ټولو مشر
19. 最惠国
[zui4 hui4 guo2] (程磃瓣) ګمركي محصول اونورومسلو له پلوه ښه شرايط اوامتيازات مني;هغه هيوادچې په راكړه وركړه كې دتعرُفې
20. 最末的
[zui4 mo4 de5] (程ソ) کنه;(لكه دوابو);بمبوق;بنسټ;بېخ;بيخ;پاجي;پست;پسمنظر;په More…