Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
有为 有义 有些 有人 有价 有企 有余 有保 有关 有决 有分 有利 有同 有好 有嫌 有学 有希 有帮 有序 有弹 有影 有待 有微 有德 有性 有意 有感 有成 有所 有才 有报 有攻 有效 有斑 有方 有时 有望 有机 有权 有条 有来 有毒 有毛 有气 有浮 有点 有生 有用 有病 有的 有盈 有益 有知 有碍 有礼 有神 有秩 有系 有组 有经 有绒 有缺 有罪 有胆 有能 有良 有节 有苦 有营 有蓬 有血 有角 有言 有许 有责 有趣 有选 有野 有门 有阴 有雄 有风 有髓 有鳞
2. 有为
[you3 wei2] (Τ) ( چې دروښانه مستقبل زيرى وركوى );اميد بښونكى;زيريګر
3. 有义务
[you3 yi4 wu4] (Τ竡叭) (امر اصط);(مصم);اتاشه;اجوت;ارغوچېدل;اړ;بجد;برېد;برېد ټاكل;په ټا كلى سيمه كې را نيول;په جلد كې;پوړا;پوړه;تر فشار لاندى;ترپ کول;ترپل;ترپلل;ترپله;تړل More…
4. 有些
[you3 xie1] (Τㄇ) اوز;پاته راتلل;په شرع برابر;پوړا;پوړه;ترنجی کول;تقريبأ;ټوکر;څه;څه نا څه;څه نه څه;ځينې;ځينی;خاطرجمع;خوشندوهل;زور;لږڅه;لږکوټي;متيقن;يقيني;يوڅه;يونيم;کوم More…
5. 有些
[you3 xie1] (Τㄇ) پوټی;لږ شانته;لږ شانې;لږ غوندې;لږڅه;لږکوټي;لږوډير;لکوټي;يوڅه;څه ناڅه;يوګونه;چخې;چک;څخو
6. 有些人
[you3 xie1 ren2] (Τㄇ) يو څوک;يوچا;يوڅوک;يوه چا;څوک وائي چه …
7. 有人性的
[you3 ren2 xing2 de5] (Τ┦) آدمزاد;انسان;انساني;بشر;بشري;بنيادم;سړی;ځاني
8. 有人情
[you3 ren2 qing2] (Τ薄) آدمزاد;انساني;بشر;بشري;بنيادم;خواخوږي;زړه سواند;سړی;مهذب;مهربانه;بشرپالونکی
9. 有价值
[you3 jia4 zhi2] (Τ基) ارزښتناك;ارزښتناک;بهياڼه;دارزښت وړ;ډير ګټور;قيمتدار;قيمتى;قيمتي;ګران;نفيس;پرقيمت;بهانيه;ګران مايه;قابل قدر;ارجمند;بهادر;مغتنم;ثمين;ګران More…
10. 有企业精神的
[you3 qi3 ye4 jing1 shen2 de5] (Τ穨弘) بى باكه;ځګرور;زړن;زړه ور;زړور;غښتلى;غليا;قوى;مبتکر;متهور;متشبث;پژرکی
11. 有余
[you3 yu2] (Τ緇) اضافه;اضافه ګي;اضافي;پاتې شونې;پريماني;ډېرښت;ډېروالی;زياتوالی;زياتې;زياتی;زیاتی;زياتيګى;علاوه;فاضل;مازاد;فاضله;فضول;فضل
12. 有保证的
[you3 bao3 zheng4 de5] (Τ玂谍) فاعلي;مصدق
13. 有关系
[you3 guan1 xi4] (Τ闽╰) چوټه;امر;اندازه;اهميت;اهميت لرل;اوامر;باره;پوښتنه;پوسته;پيښه;تپوس;توريدول;جسم;جوهر;څوز;خبره;د لارې More…
14. 有关连
[you3 guan1 lian2] (Τ闽硈) الحاقيه;بيان شوى;ذيعلاقه;ضم;ضميمه;عزيز;قريب;مربوط;منسوب;ويل شوى;قرابتي;خپلوان;نسبي;ځګرګوش
15. 有决心
[you3 jue2 xin1] (Τ∕み) اړيمار;اولوالعزم;اين تين;بجد;برېژه;ثابت قدم;حل شوی;ځوښېده;خير;دت;معين;معلومدار;متعين;مقرر;مقيد;معهود;مقيدېدل;مقررېدل;حاصل کول
16. 有分寸
[you3 fen1 cun5] (Τだ) تيز فكر كول;تيز فكرى;چالاكى;چالاكى لرل;ځير كى;ځيركى كول
17. 有利可图
[you3 li4 ke3 tu2] (Τ瓜) انتفاعي;باثمره;سود من;سودمن;ګټور;مثمر;مغتنم;نافع;فائده مند;اقتصادي;ګټو
18. 有利害关系的人
[you3 li4 hai4 guan1 xi4 de5 ren2] (Τ甡闽╰) باس;تشناب;شخصي;محرم
19. 有利益的
[you3 li4 yi4 de5] (Τ痲)   مزدوركول;اجرت;اجوره;ادا كول;اداکول;اوجره;اودوم;باړی;تاديه كول;تاوان وركول;تلول;تمبوخه;تنخا;تويول;تويېدل;جبران كول;حق الزحمه;حق وركول;دارو More…
20. 有同情心
[you3 tong2 qing2 xin1] (Τ薄み) خواخوږى;خواخوږي;خواخوږی;خوش اخلاق;خوش خلقه;خوش خويه;دلچسپ;زړه خوږی;زړه سواند;زړه سواندی;شفيق;غمخور;غمشريک;غمکش;مشفق;رحم دل;همدرد;حساس;زړه سواندى;خوږمن;دل More…