Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
服丧 服从 服刑 服务 服式 服役 服用 服罪 服装
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 服丧
[fu2 sang1] (狝赤) الهنګ;پټن;پلانده;تعزيت;تعزيه;خولنګ;عزا;کرغړ;ماتم;ماتمیزه;ناورين;وهير;ويرجن;ويرژړلی;ويرژلی;ويرلړلی;ساندو;وير;وهېرغاړی;مرثيه;نوحه خوان;ژړېده;سانده
[fu2 cong2 zhe3] (狝眖) اهلي;بولډال;پوست غاړی;تابع;تابعدار;تر لاس لاندې;حلقه بکوش;خبرغږ;رام;فرمان وړونكى;فرمان بردار;لاس کوڅی;مطيع;منونكى;منونکی;منونی;فرمان وړونکی;حکم منونکی;غوږايښونى;غاړه More…
3. 服刑所
[fu2 xing2 suo3] (狝┮) ( لكه داس;دڅارويودشادپښو منځنى;سپي اونورو );غوا
4. 服务器
[fu2 wu4 qi4] (狝叭竟) خدمت كوونكى;خدمتګار
5. 服式
[fu2 shi4] (狝Α) بېدارېدل;پاڅېدل;پورته کېدل;جګېدل;چګېدل;داو;دو;راپاڅېدل;راختل;سر وهل;شريک;لټل;لټېدل;ولاړېدل
6. 服役期间
[fu2 yi4 qi1 jian4] (狝戳丁) استخدام;په لست كې نيونه;ثبت;جلب;داخل;سيا;سيهه;شاملېدنه;شمول;کتيبه;لښكري خدمت ته را بلنه;نامنويسي
7. 服用量
[fu4 yong4 liang2] (狝ノ秖) ددرمل هغه اندازه چه په يوه وخت خوړله كيږى;مقدار
8. 服罪
[fu2 zui4] (狝竜) اقبال;په جُرم اقراركول;جرم منل
9. 服罪
[fu2 zui4] (狝竜) عقيده مندي;اعتقاد;ايمان;ترغيب;تقبيح;ټينګه عقيده;ثبات باور;غندنه;قناعت;ګرمتيا;ګروهنه;ګروهه;ګناه ګار تيا;محكوميت;معتقدات;يقين والی;يقين;سابق;جزا;عقيده
10. 服装华丽的
[fu2 zhuang1 hua1 li4 de5] (狝杆地腞) ځان ښودونكى;ډرسک;کشتوړۍ;هغه سړى چه ځان او جامو ته ډېر متو جه وى;يو شى چه په خپل جنس كى ډېر ښه وى;ډولي;فېشني;پيسی;ټاټي;ټټی;فېشن
11. 服装漂亮的
[fu2 zhuang1 piao4 liang5 de5] (狝杆簘獹) باټې کول;باټې وهل;باټي وهل;باټي ويشتل;پرړې وهل;په ډپ تلل;په غرور تلل;په نازتلل;پوسکۍ ويشتل;ځان ښکاره کول;ځان ښودل;خودنما;خيال کول;غورې کول;لاپى کول;لافي More…