Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
机会 机关 机制 机动 机密 机床 机心 机敏 机枪 机械 机灵 机理 机能 机要 机轴 机遇
selected terms: 23

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji1] (诀) اساسى;اساسي;اصولي;بنسټيز;بنيادي;دغړى داندام;سازمانى;طبيعي;عضوى;عضوي;فطري
[ji1 hui4 zhu3 yi4 zhe3] (诀穦竡) خپل چاروكى;هغه څوك چه له وخت نه ګټه اخلى بى له دى چه پرنسيبوته اهميت وركړى;ابن الوقت;اپرچونيست
3. 机关报
[ji1 guan1 bao4] (诀闽厨) رسمي ورځپاڼه
4. 机关车
[ji1 guan1 che1] (诀闽ó) لکوموتيف;خوځيدونكۍ ماشين لكه داورګاډي انجن;لوكو موټيف
5. 机制
[ji1 zhi4] (诀籹) دپرزو ترتيب او د ماشين د كار ډول;ماشنيى دستګاه;ماشينىپرزى;مېخانيکيت;مېکانيزم
6. 机动性
[ji1 dong4 xing4] (诀笆┦) دكږيدو قابليت;نرمى;الستيکيت
7. 机动的
[ji1 dong4 de5] (诀笆) موتوريزه;موتور لرونکی
8. 机密
[ji1 mi4] (诀盞) څله;يقين والی;اتبار;اطمينان;اعتبار;اعتماد;باور;بهروسه;ټينګوالی;خاطرجمعي;د زړه راز;ډاډ;ډاډمني;رازداري;زړور توب;مثبتيت;همرازي;وړيا;ويسا;ډاډينه;ساويسا;خاطر جمعي;پوړاينه;يقين;پرده More…
9. 机床
[ji1 chuang2] (诀) دستګا،دستګاه;کارښت
10. 机心
[ji1 xin1] (诀み) عبور و مرور;وندروند;( لكهدكولمو );اهنګ;بې تابي;پېښه کول;تاينه;تبسم;تحريک;تشيدنه;تګ;تمايل;جنبش;چار;حركت;حرکت;خوځښت;خوځون;خوځونه;خوځېدنه;خوځيدنه;دموسيقيديوه اوږده كمپوز يوه More…
11. 机敏
[ji1 min3] (审庇) باخبري;بادپښی;بېداري;پلغټ;چابک;چالاک;چست;ځير توب;ويښتوب;ويښتيا;مواظبت
12. 机枪
[ji1 qiang1] (诀簀) ماشيندار;ماشينګن;متراليوز;ګن;ماشين ګڼ
13. 机械加工
[ji1 xie4 jia1 gong1] (诀瘪) ګسياوالی;خرادي
14. 机械化
[ji1 xie4 hua4] (诀瘪て) دحيوانى طاقت پر ځاى ماشينى طاقت درول;ماشينى كول;مېخانيکي
15. 机械学
[ji1 xie4 xue2] (诀瘪厩) مېکانيکا;تخنيكى شرحه;دميخانيك هغهپوهه چه پهاجسامو پاندى د قوتو عمل څيړى;مېخانيک;مېخانيکيت
16. 机械效率
[ji1 xie4 xiao4 l?] (诀瘪瞯) را;زه;ما;ماته;هی;مي;راته;راپورته;راڅخه;راباندي;راکول;راپوري;هيسته;لره;له
17. 机械装置
[ji1 xie4 zhuang1 zhi4] (诀瘪杆竚) دستګاه;دماشين اسباب;ماشين الات;ماشينري;دستګا،دستګاه;اداره;تشكيلات;تنظيم;سيستم;موسسه
18. 机灵
[ji1 ling5] (诀艶) سر پرې خلاصېدل;سر خلاصېدل
19. 机理
[ji1 li3] (诀瞶) دپرزو ترتيب او د ماشين د كار ډول;ماشنيى دستګاه;ماشينىپرزى;مېخانيکيت;مېکانيزم
20. 机能
[ji1 neng2] (诀) پل اخستل;تسمه;چار;چلېدل;خاص مقصدمراسم;دنده;زمنه;عمل کول;كاركول;ګام اخستل;ګرځېدل;ګرزېدل;لاروهل;ماموريت;مسلك;وظيفه;وظيفه اجرا کول;وظيفه اجراكول;تقرر;دنده ترسره كول;كار;مسووليت More…