Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
李子
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[li3] () نلک;ارغنج;الو;آلو;اّلو بالو;الوچه;آلوچه;چپاو;د كورنى مسوه  شفتالو;داّللو;زرداّلو او ددغوميو وونې;ګيلاس;لو;مميز;وڅكى;ولی
2. 李子
[li3 zi3] () نلک;ارغنج;الو;آلو;اّلو بالو;الوچه;آلوچه;چپاو;د كورنى مسوه  شفتالو;داّللو;زرداّلو او ددغوميو وونې;ګيلاس;لو;مميز;وڅكى;ولی