Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
材积
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 材积
[cai2 ji1] (縩) ( دكتاب );اختيار داري;انبار;توانايي;ټوك;ټوګ;ټوک;جسامت;جلد;جوګه توب;حجم;څیلۍ;دغږ ډكوالي يا جګوالي;دلۍ;ډيرۍ;كوټ;کهنه;لايق والی;لويېدل;مقدار;مصحف;ظرفيت;بوج