Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
杰出
[jie2 chu1 de5] (城) ( برجسته );استثنايي;برلاسی;برېدونکی;بولډال;بېرته پاتې;پاتى;پسمانده;تابعدار;ترشاپاتې;جيد;دتلى;شا ته پاتې;لاس بری;هسك;هغه حساب چه تصفيه شوى لانه More…