Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gao3] (猉) اسک;اسمان څک;الوبل;انتقاد;اوچت;اوول;بااهميته;باندې;بحراني;بر;برسېره;برېښند;برېښندوکی;پاس;پرېکړونی;تزنېدل;تنقيد;تنقيد More…
2.
[gao3] (猉) برېدل;برېښ;برېښن;برېښول;برېښېدل;برېښېدنه;برېښېده;بريښنده;بريښول;بلک;پړک;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;تجلا;تجلى;جل و بل;جلا;چمک;حرامول;څرکا;څرکهار;څرکول;څرکېدل;څرکېده;ځل;ځل و More…