Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
板层 板条 板板 板栗 板球 板皮 板结 板羽
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 板层
[ban3 ceng2] (狾糷) ( لكه دتبر يوم اونور );پټ;په غور كار كول;په قوت سره ديوه شي استعمالول;تخته;كات;مرتب چلن يا تګ كول بيزاره كول;ول;چلېدل
[ban3 tiao2 xiang1] (狾兵絚) دلرګو صندوق چه مېوه او نورشيان پكښې اچوى;سخوبی;قوطي;كريټ;کرېټ;کوتی;کرېت;کوکه
3. 板板六十四
[ban3 ban3 liu4 shi2 si4] (狾狾せ) اېغ نېغ;ايغ;بادرنګ;ټينګ;ټينكار كوونكى;سخت;شخ;كلك;نه بدليدونكى;کلک;کرغشی;کراړ
4. 板栗
[ban3 li4] (狾) پاړبنج;خرمائي;خورمايي;سوربخن نسوارى رنګ;يوډول ونه او دهغې ميوه;سرنګ;رېنى;زرځ;سرخه
5. 板球
[ban3 qiu2] (狾瞴) ماچونګن;چينچاړی;چماچار;جراسک;کرړی;چرچرکه;چرچورکه;چورچوركه;چورچورک;چورچورکه;چورچوری;دكريكيټ لوبه;کرکېټ;کريړی;مخريزي;يوډول لوبه;څوڅينک;کرکټ;چرچورکۍ
6. 板皮
[ban3 pi2] (狾ブ) ټوټه;(لكه دتيږې);براډه;برغنډ;تبنګ;تخته;ټنګره;دړه;ښازه;شاځه;غوړرنی;كنډك;ستوف
7. 板结
[ban3 jie2] (狾挡) بې تقصيره;پټخېدل;پشتيبان;پېځل;تاب راوړل;تاپ;تحملول;حمايت کول;حمايت کوونکی;خواګی;سختول;سختول لكېدل;سختېدل;طاقت کول;ګالل;كلكول;کروړول;کروړېدل;کلکول;متحمل More…
8. 板羽球
[ban3 yu3 qiu2] (狾π瞴) (توپ);(دبېډ منټن توپ);اشترنګ;الوتونکی;بڼكى والاګينډ;جلو;شترنګ;طيار;يو ډول پنډوسكه چې بڼې پكښې چوخوي