Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
极上 极为 极乐 极化 极圈 极好 极寒 极小 极少 极度 极微 极性 极恶 极权 极端 极线 极边 极限
极权主
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ji2 quan2 zhu3 yi4] (伐舦竡) ( هغه سياسي ګوند چې دهيواد ټولې واګي په خپل لاس كې نيسي اونور ګوندونه له منځه وړي لكه فاشيستي ګوند);ټوټا ليټار;ټوټاليټارى;ټولواك;دټولواكۍ More…
[ji2 quan2 zhu3 yi4] (伐舦竡) زورواكي;يوګوندي حكومت