Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
极上 极为 极乐 极化 极圈 极好 极寒 极小 极少 极度 极微 极性 极恶 极权 极端 极线 极边 极限
极限
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 极限
[ji2 xian4] (伐) بريد;پاټ;پرکن;پړاو;پوله;تحديد;تحديدول;ټك;ټک;چته;حد;حد ټاکل;حدود;حريم;سرحد;نصاب;پايکيله;کرانه;محدودول;ټکانه;پيمايش;څروی;اجل;محصورول;ايسارول;تراشل;اندازه;حدټاكل